BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: FAİL MAİL OĞLU KAZIMOV


İşçilərin ümumi sayı: 1


Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
- Müxtəlif xarici elmi müəssisələrlə ikitərəfli layihələrin hazırlanması və beynəlxalq elmi-tədris mərkəzləri ilə əməkdaşlıq;
- Beynəlxalq konfranslarda iştirakın təmin edilməsi;
- İnstitut əməkdaşlarının elmi əsərlərinin müxtəlif əcnəbi nəşriyyatlarda çap olunması işinin genişləndirməsi;
- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici səfirliklər və nümayəndəliklərlə rəsmi müstəvidə əməkdaşlıq;
- Xarici elmi-tədris mərkəzlərində İnstitutun əməkdaşlarının elmi tədqiqat fəaliyyətinin təşkili.

 

Tel.: (+994) 55 346 60 48
Elektron poçtu: fail_kazimov@yahoo.com