ELMŞÜNASLIQ VƏ ELMİN SOSİAL PROBLEMLƏRİ ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: ELVİN BƏHRUZ OĞLU TALIŞINSKİ

 

Baş elmi işçi: ZAUR ƏLİRZA OĞLU MƏMMƏDOV

 

Aparıcı elmi işçi: SƏADƏT DAVUD QIZI MƏMMƏDOVA


İşçilərin ümumi sayı: 3

Əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

elmşünaslıq tarixi elmin araşdırma istiqaməti kimi; elmi-texniki biliklər müxtəlif tarixi mədəni dövrlərdə; elmin və cəmiyyətin immicinin sosial-psixoloji analizi;

elmi yaradıcılığın motivasiyası;

elmi kollektivlər və onlara rəhbərlik;

elm və texnikanın öyrənilməsində sosioloji, fəlsəfi, statistik araşdırma metodları;

Azərbaycanın elmi kadrlarının dinamikası;

elmi miqrasiya; elmi potensialın və elmi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi;

elmi araşdırma nəticələrinin səviyyə və keyfiyyətinin indikatorları (elmetriya);

elmin iqtisadiyyatı;

alimin etika və peşəkar məsuliyyəti;

elm siyasəti;

elm və texnikanın inkişafının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması;Əsas elmi nəticələri: sosiologiya, yurisprudensiya, fəlsəfə, epistomologiya, iqtisadiyyat və elmmetriya üzrə monoqrafiya, kitab və məqlələr nəşr edilmişdir.

 

Tel.: (+994) 55 440 39 54
Elektron poçtu: e.talishinski@inbox.ru