ƏMRAHOV ZİYAD CÜMŞÜD OĞLU

 

Orcid İD:

https://orcid.org/0000-0001-6853-3311

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri

Təvəllüdü

24.06.1980

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Təhsil pilləsi

Ali

Magistratura elmi işin  mövzusu:

 

      -  ixtisas şifri

      -  ixtisasın adı

      - mövzunun adı

 

“Osmanlı idarəçiliyində ermənilərin fəaliyyəti tarixi tədqiqatlarda”

-           

-          5509.01

-          Tarix

     

Hal-hazırda təhsil aldığı təhsil pilləsi və təhsil müəssisəsinin adı

----

Namizədlik (PhD)

 dissertasiyasının mövzusu:

 

      -  ixtisas şifri

      -  ixtisasın adı

      - mövzunun adı

 

- “Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi”nin meydana çıxması Türkiyə tarixşünaslığında

 

-          5509.01 – “Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları”

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

40

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

10

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan tarixinin aktual mövzuları ilə bağlı tədqiqat əsərləri

Elmi əsərlərin adları

1.Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” problemi. Bakı: Elm və Təhsil, 2017, 272 s.

 

2.The sources of the Azerbaijan history. Baku, Khazar University publising, 2017, 127 p.

3. Azərbaycan Parlamentarizmi tarixi-100. Bakı: Elm və Təhsil, 2018, 268 s

 

4. Bakı Dövlət Universitetinin tarixi. Bakı: Elm və Təhsil, 2019, 328 s.

5. İrəvan quberniyasının tarixi (1850-1917-ci illər). Bakı: Nurlar, 2022, 368 s.

Digər fəaliyyəti

ADBTİA, müəllim

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115, 2-ci mərtəbə

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq şöbəsinin müdiri

Xidmət tel.

 

Mobil tel.

(+994) 050 356 49 85

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

zamrahov@gmail.com