TARİXŞÜNASLIQ VƏ MƏNBƏŞÜNASLIQ ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: t.ü.f.d., dos. ZİYAD ƏMRAHOV

 

Elmi işçi: QULİYEV ELXAN RZA OĞLU

 

Elmi işçi: RÖYA KAMİL QIZI MİRZƏBƏYOVA


İşçilərin ümumi sayı: 3


Əsas fəaliyyət istiqamətləri: 

Azərbaycanın tarixşünas və mənbəşünas alimlərinin bioqrafiyalar və mətn yaradılması və öyrənilməsi;

Azərbaycanın elm və texnika tarixi mənbəşünaslığının biblioqrafik və arxiv kataloqunun yaradılması;

Azərbaycanın elm və texnika tarixinin tarixşünaslığının aparılması;

XX əsrdə elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı;

Azərbaycanın elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı;


Əsas elmi nəticələri: 

Azərbaycan tarixinin orta əsrlər, həmçinin XIX – XX əsrlər dövrü üzrə mənbə və arxiv materialları əsasında monoqrafiya və məqalələr dərc edilmiş, orta əsrlərdə Azərbaycanın elm tarixi ingilisdilli mənbələr əsasında tədqiq olunmaqdadır.

 

Tel.: (+994) 50 356 49 85
Elektron poçtu: zamrahov@gmail.com