İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: GÜLŞƏN MƏCİD QIZI MƏMMƏDOĞLU

 

İşçilərin ümumi sayı: 1

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
- AMEA Elm Tarixi İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələrini təşkil etmək, əlaqələndirmək və həyata keçirmək;
- İnstitutun fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması, İnstitut tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması;
- İnstitutla bağlı tədbirlərin elektron informasiya vasitələrində işıqlandırılması

 

Tel.: (+994) 12 539 51 35
Elektron poçtu: elmtarixi.pr@gmail.com