NƏZƏROVA AYNUR XALİD-PAŞA QIZ

 

Veb-sayt

https://orcid.org/0000-0002-9735-3149

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

24.09.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Slavyan Universiteti

Əsas elmi nailiyyətləri

 

1.                  Azərbaycan tibbinin korifeyləri Bakı: “Elm və təhsil”, 2020, 601 s. - Tərcüməçi-redaktor

2.                  Akademiya - sənədlər külliyatı: qərarlar, protokollar, yazışmalar (1920-1991). 2 cilddə. I cild (1920-1991-ci illər). Bakı, Elm, 2020, -1008 s. - Tərcüməçi-redaktor

3.                  Akademiya - sənədlər külliyatı: qərarlar, protokollar, yazışmalar (1920-1991). 2 cilddə. II cild (1957-1991-ci illər). Bakı, Elm, 2020, -1008 s. - Tərcüməçi-redaktor

4.                  Azərbaycanlı alim Nəsirəddin ət-Tusinin əlyazma irsi //Рукописное наследие азербайджанского ученого Насир ад-дина ат-Туси. Sankt-Peterburq: Skifia-print, 2021- 406 s.  –redaktor

 

Elmi əsərlərinin adları

 

Məqalələr:

1.      Nəsiminin estetik fəlsəfəsində gözəllik və eşq.History of science journal, 2020 (1), səh. 38-47

2.      “Nizami Gəncəvi əsərlərində Azərbaycan türkcəsi”. “Elm tarixi və elmşünaslıq” jurnalının “Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı, Bakı, 2021, səh.36-43

3.      “Tərcümə tarixi və Azərbaycanda tərcümə sənətinin inkişafı”.  “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2021.-  səh. 260-267

4.      Nizami Gəncəvi yaradıcılığında türk-Azərbaycan sözləri. AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu. “Nizami irsinə fəlsəfi baxış və universal dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2021, – səh.139-144

 

Digər fəaliyyəti

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Həmkarlar Təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm Tarixi İnstitutu, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2-ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, “İnformasiya və tərcümə” şöbəsinin müdiri

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 055 8955446

Ev tel.

012-568-67-86

Faks

 

Elektron poçtu

xubanova77@mail.ru