TƏRCÜMƏ VƏ NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ ŞÖBƏSİ

Struktur bölmənin rəhbəri: NƏZƏROVA AYNUR XALİD-PAŞA QIZ

İşçilərin ümumi sayı: 1

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
- İnstitutda tərcümə işini planlı və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmək;
- tərcümə prosesini tənzimləmək və təkmilləşdirmək;
- tərcümə olunan materiallarda Azərbaycan dilinin və xarici dillərin, o cümlədən elmi terminlərin düzgün işlədilməsini təmin etmək;
- Çapa hazırlanan məqalələrin redaktəsi, xarici dillərə tərcüməsi
- İnstitutun fəaliyyəti haqqında məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində yayılması.

 

Elektron poçtu: xubanova77@mail.ru