ÜMUMİ ŞÖBƏ

Struktur bölmənin rəhbəri: ƏFSANƏ SƏFƏROVA

İşçilərin ümumi sayı: 1

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
Ümumi şöbə öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2015-cil il 14 iyul tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə edilmiş dəyişikliklər və əlavələrə dair Təlimata əsasən həyata keçirir. Şöbə institutda kargüzarlıq xidmətinin təşkilini, o cümlədən sənədlərin hazırlanmasını, qeydiyyatını, hərəkətini, icrasını, uçotunu və arxivə verilməsini tənzimləyir. Şöbənin əsas vəzifələri poçt, elektron poçt, faks vasitəsilə kargüzarlıq xidmətinə bilavasitə daxil olan sənədləri qəbul etmək, qeydə almaq, aidiyyəti üzrə bölüşdürmək və icraçılara çatdırmaqdan ibarətdir.

 

Tel.: (994 012) 539 51 36

Elektron poçtu: umumi_shobe@eti.science.az