SOLMAZ NAZİM QIZI NAMAZOVA

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Tovuz şəhəri

Təvəllüdü

20.09.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

8

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Tibb tarixi

Elmi əsərlərinin adları

 

Kitabları

1. Azərbaycan tibb tarixinin qaynaqları və tarixşünaslığı. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2019, 288 s.

 

Respublikada və xaricdə çap edilmiş əsərləri:

1.       Elm Tarixinə Nəzəri Baxış. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda keçirilmiş I beynəlxalq elmi konfransın materialları, 29-30 oktyabr  2018, “Elm və Təhsil”, s.325-328

2.       Dünya tarixində pandemiyalar. “Elm” qəzeti. 25.06.2020/ № 9-10 (1244-1245)

3.       Bəşər tarixində pandemiyalar. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Sosial Elmlər” jurnalı, 2020, №2

4.       Heydər Əliyev  və Azərbaycan səhiyyəsi. https://historyofscience.az/http://historyofscience.az/az/content/272

5.       Tarixdə iz qoyan XII əsr və Nizami Gəncəvi. Elm Tarixi İnstitutu və Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığıyla “Nizami irsinə fəlsəfi baxış və universal dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı, Azərbaycan, 14 iyun, 2021s. 199-204

6.       XII əsr Azərbaycan intibahı və Nizami Gəncəvi. “Elm tarixi və elmşünaslıq” jurnalı “Nizami Gəncəvi ili”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılış. Bakı, 2021. s.50-57

7.       Azərbaycanda virusologiyanin inkişaf tarixi. “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. 2021.s. 362-368

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Müxtəlif elmi jurnallar və konfranslarda məqalə və məruzələrlə çıxış etmişdir.

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Elm Tarixinin Nəzəri və Metodoloji Problemləri şöbəsinin kiçik elmi işçisi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 055 563 93 90

Ev tel.

347 45 30

Faks

 

Elektron poçtu

namazovaslmz@gmail.com