OSMANOVA AYBƏNİZ HƏMZƏ QIZI

 

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, BAKI şəhəri

Təvəllüdü

26.08.1970

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

-           

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

9

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

“Azərbaycanda riyaziyyat elminin tarixi” kitabı (çapdadır)

Elmi əsərlərinin adları

 

1.“Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans kitabında “Qədim Mesopatamiyada riyaziyyat  elminin təşəkkülü”  adlı elmi məqaləm dərc olunub. (səh 692, Bakı 2018)

2.14 iyun 2021-ci il tarixində Elm Tarixi və Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutlarının birgə təşkilatçılıqlarıyla keçirilən «Mədəniyyətlərin dioloqu  və Nizami Gəncəvinin fəlsəfi irsi» mövzusunda beynəlxalq onlayn konfransında NİZAMİ GƏNCƏVİ POEZİYASINDA DƏQİQ ELMLƏRİN YERİ” adlı məruzəmlə çıxış etmiş və məqaləm institutumuzun “Elm tarixi və elmşünaslıq” jurrnalında çap olunmuşdur.

3.15 oktyabr 2021-ci il tarixində “Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar” mövzusunda keçirilən II beynəlxalq onlayn konfransında iştirak etmişəm, beynəlxalq elmi konfransın materiallarında “Azərbaycanda riyaziyyat elmi – müasir dövr” adlı məqaləm çapa verilib. (səh 355-359)

 4.“Avropada riyaziyyat elminin təşəkkülü və inkişafı (orta əsrlər – XXəsrin əvvəlləri) məqaləm “Sivilizasiya” jurnalında çap olunub. Cild 9, №1, 2020, I nüsxə, səh 16-23

5.“Qədim Misirdə riyaziyyatin təşəkkülü və inkişafi” adlı məqaləm “Sivilizasiya” jurnalının cild 10  №2, 2021 (47) səh 80-89 da çap edilmişdir.

6. 08.05.2019-cu il tarixində  AMEA Elm Tarixi İnstitutunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin yubileyinə həsr olunan dəyirmi masa keçirilmiş və mən “Heydər Əliyev və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi” mövzusunda çıxış etmişəm. Çıxış mətni AZƏRTAC Dövlət İnformasiya Agentliyində dərc olunub və Elm saytının veb saytında və facebook səhifəsində paylaşılıb.

7.Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində (AzMİU) əcnəbi dillər kafedrasının təşkilatçılığı ilə mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan 16.05.2019cu il tarixində keçirilən tədbirdə “Nəsimi qəzəllərində rəqəmlərin möcüzəsi” mövzusunda çıxış etmişəm.

8. 12.06.2020-ci il tarixində “Azərbaycan: Hesabdan riyaziyyata doğru (qədim dövrlərdən IV əsrə qədər) “ adlı məqaləm Elm Tarixi İnstitutunun veb saytında yayımlanmışdır.

 9. “Azərbaycanda riyaziyyat elminin tarixi” kitabını çapa hazırlamışam

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Elm Tarixi İnstitutu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, AZ1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115,  2 – ci mərtəbə.

Vəzifəsi

AMEA, Elm Tarixi İnstitutu, Elm Tarixinin “Təbiət və dəqiq elmlər tarixi” şöbəsinin elmi işçisi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

(+994) 050 449 20 82

Ev tel.

4112609

Faks

 

Elektron poçtu

Skazka-alin@mail.ru