“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın MATERİALLARI

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” mövzusunda elmi konfransın MATERİALLARI

02 Aprel 2019, 00:00 / Konfrans materialı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elm Tarixi İnstitutu Elmi Şuranın 2018-ci il 14 mart tarixli 5 saylı iclasının qərarı (protokol № 5) ilə çap olunur.

Layihənin elmi rəhbəriMəryəm H.Seyidbəyli

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru,

tarix üzrə elmlər doktoru


Təşkilat komitəsinin üzvləri:

Zaur B.Əliyev

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun elmi katibi,

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Ziyad C. Əmrahov

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun “Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Cavidan D.Qasımlı

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun “İctimaiyyətlə əlaqələr” şöbəsinin müdiri

Novruz.A. Nuriyev

AMEA Elm Tarixi İnstitutunun “Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik”

mövzusunda elmi konfransın materialları, 20 fevral 2018-ci il. Bakı: Elm və Təhsil, 2018. 300 səh.

Azərbycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin

keçirilməsi haqqında” 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncamına

əsasən təşkil olunmuşdur. Konfrans materialları tədqiqatçılar

və geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.