Elm Tarixi İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru Məryəm Seyidbəylinin "Elm" qəzetində “Təbiət elmləri və texnika tarixi üzrə elmi şuranın yaranma tarixindən” adlı yeni məqaləsi yayımlanıb

01.06.2020
img

Из истории формирования научного совета по истории естествознания и техники

Современная наука представляет собой сложный симбиоз различных научных дисциплин, которые находятся в постоянной динамике. История науки как научная дисциплина стала формироваться во второй половине XIX века. С генезисом науки и ее историей мы знакомимся впервые в трудах английского философа Герберта Спенсера (1820-1903).

http://historyofscience.az/content/280


ETİ İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi,
elmtarixi.pr@gmail.com
(012) 539 51 35