Elm Tarixi İnstitutunun əməkdaşı, elmi işçi Aybəniz Osmanovanın “Azərbaycan: hesabdan riyaziyyata doğru (qədim dövrlərdən IV əsrə qədər)“ adlı məqaləsi yayımlanıb

12.06.2020
img

Azərbaycan: hesabdan riyaziyyata doğru (qədim dövrlərdən iv əsrə qədər) 


Qədim siyasi tarixə malik olan Azərbaycan ərazisində elmi biliklərin meydana çıxması müəyyən bir  tarixi inkişafın nəticəsi idi.  Bu bir tərəfdən bu ərazidə yaşayan qədim əhalinin həyat təcrübəsi, digər tərəfdən inkişaf etmiş mədəni mərkəzlərlə əlaqənin təsiri kimi özünü  göstərmişdi. (məqalənin ardı: https://historyofscience.az/content/283)

ETİ İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi,
elmtarixi.pr@gmail.com,
(012) 539 51 35

 


https://historyofscience.az/content/283