ETİ-nin Elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d Bayram Quliyevin “Bakı Universitetinin xəbərləri” jurnalında elmi” məqaləsi dərc olunub

07.12.2020
img

Fəzlullah Rəşidəddin və onun Elxanilər zamani təhsilin inkişafinda rolu


Elxanilər dövründə elmin yüksək səviyyədə inkişaf etməsi onu sübut edir ki, bu dövrdə təhsilə çox böyük önəm verilmiş, təhsil müəssisələri yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Böyük elm xadimi, təbib, müxtəlif məzmunlu elmi əsərlərin müəllifi olan Fəzlullah Rəşidəddin Həmədani eyni zamanda Elxanilər dövründə yüksək vəzifəli dövlət xadimi idi. Bu iki xüsusiyyəti ona imkan verirdi ki, o həm təhsilin inkişafı yönündə əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirsin, həmçinin elmi inkişaf etdirmək üçün müəyyən addımlar atsın.(Məqalənin ardı: http://historyofscience.az/content/358)

ETİ İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi,
elmtarixi.pr@gmail.com
(012) 539 51 35