Ağdam. Məhv edilmiş şəhərin tarixi

04.01.2017 21:45
img

Zaur Bilal oğlu Əliyev ―Ağdam. Məhv edilmiş şəhərin tarixi ‖ Bakı 2017. 112 səh.

 

 Kitabda Azərbaycanın ən qədim şəhəri olan Ağdam tarixi və işğala qədər olan dövrü araşdırılıb. Azərbaycan xalqının mədəniyyətində mühüm rol oynayan Ağdam şəhərində baş verən vacib hadisələr, şəhərin iqtisadi, mədəni həyatı sənədlərlə, şahidlərin bilgisi ilə qələmə alınıb oxucuların önünə çıxarılıb. Kitab geniş oxucu kütləsi və Qarabağ tarixini araşdıran tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub.