İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Tel.: (+994) 50 350 80 62

Elektron poçtu: ganjabh2006@rambler.ru

Struktur bölmənin rəhbəri: Elcan ORUCOV

İşçilərin ümumi sayı: 1

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:
- AMEA Elm Tarixi İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələrini təşkil etmək, əlaqələndirmək və həyata keçirmək;
- İnstitutun fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması, İnstitut tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması;
- İnstitutla bağlı tədbirlərin elektron informasiya vasitələrində işıqlandırılması