KAMRAN KAMAL OĞLU SƏFƏROV

Anadan olduğu yer: Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü: 24.12.1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Xalq Təsərrüfat İnstitutu

Əsas iş yeri və ünvanı: AMEA Elm Tarixi İnstitutu, AZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə
Vəzifəsi: Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Mobil tel.: (+994 50) 5344466